Imię i nazwisko dziecka(wymagane)

Wiek dziecka (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Adres email (wymagane)

Rozpoczęcie / Kontynuacja:

Rodzaj zajęć (wymagane)

Preferowany dzień zajęć

Dodatkowe informacje

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest firma CHE NOVA - Ewa Wiktor z siedzibą przy ul. Poziomkowej 7, 60-185 Skórzewo. Kontakt z naszym Inspektorem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected] lub listownie pod podanym powyżej adresem. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do obsługi zapytania. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.