Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem  Twoich  danych  osobowych  jest  firma CHE NOVA Ewa Wiktor z siedzibą przy ul. Poziomkowej 7, 60-185 Skórzewo.

Z kim się kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

Kontakt  z  naszym  Inspektorem  Ochrony  Danych  jest  możliwy  mailowo  pod  adresem [email protected]oraz pod adresem pocztowym wskazanym powyżej.

Skąd mamy Twoje dane?

Przekazałeś je nam podczas kontaktu telefonicznego, mailowego, listownego lub osobistego w siedzibie naszej firmy.

Czy musisz nam podać swoje dane osobowe?

Tak. Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług. W przypadku niepodania swoich danych nie będziemy mogli zawrzeć umowy i tym samym świadczyć Tobie naszych usług. Dodatkowo możemy wymagać podania danych osobowych wynikających z przepisów prawa (w szczególności prawa podatkowego).

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

  1. Przetwarzamy je w związku z realizacją zawartej umowy.
  2. Przepisy prawa, w szczególności prawo podatkowe, zobowiązują nas do przetwarzania Twoich danych osobowych w celu wystawiania faktur oraz innych dokumentów księgowych.
  3. Realizując nasz prawnie uzasadniony cel wykorzystujemy Twoje dane do:
  • informowania Cię o naszych najnowszych ofertach, promocjach, zajęciach oraz organizowanych wydarzeniach,
  • organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,
  • windykacji należności i prowadzenia postępowań sądowych,
  • celów archiwizacyjnych.
  1. Za Twoją wyraźną zgodą przetwarzać możemy dane w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www, aplikacji mobilnych oraz wysyłki newslettera.

 Jakie są Twoje prawa?

Zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażonej zgody, możesz ją cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z naszym Inspektorem Danych Osobowych.

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

 Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane udostępniamy podmiotom współpracującym z nami w ramach świadczenia usług zapewniających nam rozwiązania techniczne i organizacyjne (w tym poczta, firmy kurierskie).

Przez jaki okres przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane będą w czasie niezbędnym do realizacji celu a także po jego ustaniu w związku ze spełnieniem wymagań wynikających z prawa podatkowego, rachunkowego, oraz w czasie zapewniającym możliwość rozpatrywania ewentualnych roszczeń. Okres ten nie będzie dłuższy niż 10 lat licząc od początku roku kalendarzowego następującego po dniu zakończenia umowy.