GRAFIK ZAJĘĆ BASEN RATAJE 2020/21

WTOREK:
18:15 DZIECI POZIOM 2-3 ( 7-10LAT ) TOR 5
19:00 DZIECI POZIOM 3-4 ( 8-12 LAT ) TOR 5
19:45 DOROŚLI POZIOM 2-3 TOR 5

CZWARTEK:
18:15 DZIECI POZIOM 1-2 ( 6-9 LAT ) TOR 6
19:00 DZIECI POZIOM 2-3 ( 7-10 LAT ) TOR 6
19:45 DOROŚLI POZIOM 1-2 TOR 6
20:30 DOROŚLI POZIOM 1-2 TOR 6

SOBOTA:
7:45 DOROŚLI POZIOM 0 MAŁY BASEN
8:30 DZIECI POZIOM 0 ( 4-7 LAT ) MAŁY BASEN
9:15 DZIECI POZIOM 0 ( 8-12 LAT ) MAŁY BASEN
10:00 DZIECI POZIOM 3-4 ( 8-12 LAT ) TOR 3
10:45 DZIECI POZIOM 5 ( 10-14 LAT ) TOR 3
11:30 DOROŚLI POZIOM 3-4 TOR 3

INSTRUKTORZY:

Wtorek i sobota: instruktor Łukasz 
Czwartek: instruktor Szymon

POZIOMY SZKOLEŃ:

NAUKA PŁYWANIA DLA DOROSŁYCH:

  • „Poziom 0” – Nauka pływania od O do stylu grzbietowego ( kraul na plecach ).
  • „Poziom 1” – Nauka pływania od stylu grzbietowego do kraula na piersiach.
  • „Poziom 2” – Kontynuacja nauki pływania kraulem na piersiach i nauka pływania żabką.
  • „Poziom 3” – Kontynuacja nauki pływania żabką oraz nauka pływania delfinem.

NAUKA PŁYWANIA DLA DZIECI:

  • „Poziom 0” – Oswajanie z wodą oraz nauka pływania z makaronem ( brak stylu ).
  • „Poziom 1” – Pływanie z makaronem oraz nauka pływania z deską ( brak stylu ).
  • „Poziom 2” – Wprowadzanie elementów kraula na grzbiecie.
  • „Poziom 3” – Nauka pływania stylem grzbietowym oraz podstawy kraula na piersiach.
  • „Poziom 4” – Doskonalenie pływania kraulem na grzbiecie i piersiach oraz wprowadzenie elementów żabki.
  • „Poziom 5” – Doskonalenie trzech styli pływackich oraz nauka pływania delfinem.

Cennik:

Zajęcia grupowe

Dzieci i Dorośli: 35 zł za zajęcia/os (cena obejmuje wstęp na basen, opiekę instruktora, sprzęt sportowy)

Seniorzy: 30 zł za zajęcia/os (cena obejmuje wstęp na basen, opiekę instruktora, sprzęt sportowy).